Reflecteren met de STARR methode, een oefening

glrmm  keyvisual
Hieronder staat een voorbeeld van een goed uitgewerkte STARR.
Neem deze door en maak vervolgens onderstaande opdrachten;

STARR over werkproces ..

De afgelopen 7 weken heb ik met 4 teamgenoten een online campagne opgezet waarmee we donateurs voor een goed doel wilden binnen halen – wij hebben gekozen voor War Child. Tijdens deze campagne hebben we veel promotiemiddelen ingezet. Wij vonden het belangrijk dat al onze promotie materialen eerst goed gecontroleerd werden voordat we ze daadwerkelijk aan onze klanten lieten zien.

In de vergadering waarin we het promotieplan bespraken (zie notulen) heb ik voorgesteld dat ik alle teksten en afbeeldingen die wij op Facebook gaan plaatsen, eerst zal controleren of ze goed zijn en of ze kloppen met ons verhaal.

Het eerste wat ik hiervoor deed is goed het promotieplan doornemen en dit bespreken met mijn teamgenoten zodat we het eens waren over het verhaal dat we wilden vertellen. Er kwam naar voren dat we vooral wilden ingaan op de positieve kant van het verhaal, dat als je War Child helpt dat oorlogskinderen toch weer blije vrije kinderen kunnen worden. Naast deze boodschap vond ik het ook belangrijk dat alle teksten in goed Nederlands werden geschreven. Tenslotte wilde ik ook dat alle plaatjes goed bij elke Facebook post pasten. Al deze punten heb ik verwerkt in een checklist.

Elke keer als we nieuwe Facebook berichten wilden plaatsen, kreeg ik eerst de tekst en het plaatje te zien en controleerde ik het aan de hand van de checklist. Zo heb ik bijvoorbeeld bij de post over ‘therapie sessies met oorlogskinderen uit Syrië’ voorgesteld om een vrolijker plaatje erbij te zoeken. Het eerste plaatje ging echt over oorlog terwijl wij zouden vertellen over het positieve werk van War Child.

Ik denk dat ik afgelopen project wel 10 posts heb gecontroleerd voordat ze op Facebook gingen. Naast de plaatjes en het verhaal checkte ik natuurlijk ook goed de spelling en grammatica. Bij zeker de helft van de berichten heb ik kleine foutjes eruit gehaald. Ik lette vooral op de hoofdletters en de spelling, want ik merkte dat dat vaak fout ging bij ons. Zo heb ik bijvoorbeeld wel 5 keer War Child moeten corrigeren, omdat de hoofdletters vergeten waren.

Omdat ik elke keer de checklist gebruikte hebben we alleen maar nette correcte posts op Facebook geplaatst. Bij het voorbeeld hierboven hebben we uiteindelijk een veel beter plaatje gevonden over kinderen die blij met een muziektherapie sessie bezig zijn. Ik vond dit veel beter passen bij onze boodschap dan het plaatje over de oorlog zelf die we eerst hadden. Omdat we duidelijke afspraken hadden over het checken liep de campagne ook goed. We hoefden niet te ruziën over ‘stomme’ fouten.

Terugkijkend was mijn aanpak super handig, want met de checklist kon ik alle producten makkelijk controleren en feedback geven. Ik heb dit enkele keren gedaan, maar de volgende keer zal ik dit ook vastleggen, zodat ik ook ingevulde controlelijsten kan laten zien. Deze lijsten kan ik dan weer gebruiken om te zien of we sommige fouten vaker maken. Dan kan ik dat de volgende keer laten zien aan mijn team, zodat we die fouten niet steeds opnieuw maken.

Deze keer ging het best makkelijk omdat ik alleen maar de teksten voor Facebook hoefde na te kijken. Een volgende keer zal ik een stapje moeilijker gaan, door ook andere mediaproducten te controleren. Hiervoor maak ik dan controlelijsten op basis van de kwaliteitseisen die we met het team in het PvA hebben gezet, zoals de resoluties voor plaatjes. Want eerlijk gezegd vond ik dat sommige afbeeldingen wel mooier hadden moeten zijn, want soms kon je de pixels gewoon zien op sommige devices.

Ik moet zeggen dat ik het best goed van mijzelf vind om dit soort checks te doen, want zo voorkomen we fouten met ons team waardoor niet alleen de klant tevreden is, maar de sfeer ook goed blijft in ons team.

 

Opdrachten

1. Welk werkproces wordt hier beschreven? Maak een titel voor deze STARR waaruit blijkt over welke werkproces dit gaat.

2. Geef aan waar de onderdelen S-T-A-R-R zitten door een streep te zetten tussen de juiste alinea’s. Zet ook de bijbehorende letter erbij.

3. Onderstreep of markeer alle producten die je bij deze STARR zou kunnen toevoegen – dit zijn als het ware de links naar de bewijzen

4. Welke ‘categorieën’ moet je toevoegen voor deze STARR?

5. Welke tags zou je kunnen toevoegen?

6. Maak een ToDo lijst voor het volgende thema; Wat moet er allemaal worden voorbereid en gedaan om dit werkproces op een volgend niveau uit te voeren?

 

reflecteren met starr

vergelijk jouw antwoorden met de uitwerkingen van de opdrachten.

Het P woord

Premisse, synopsis, script of toch een scenario. WTF?
Nou dat valt toch best wel mee. Echt.

Volgens het Handboek Scenarioschrijven moet je eerst je gedachten scherp formuleren. Je schrijft in één zin op waar de film over gaat. Je kan het volgende trucje gebruiken.

Maak een korte zin die bestaat uit drie delen:
1. verwijs naar een karakter of een situatie;
2. vervolgens naar een conflict
3. tenslotte geeft het derde deel de conclusie aan.

“Wat als een meisje een kind krijgt en de vader is de duivel?” (Rosemary’s Baby)

Dit is de premisse. Simpel toch, één scherp geformuleerde zin!

De volgende fase is de synopsis. Om te beginnen is deze 1 á 2 a4tjes groot.

De synopsis is ‘een schriftelijke samenvatting waarin de hoofdlijnen, gebeurtenissen en personages worden geschetst. Van belang hierbij is om op te merken dat er in deze fase nog geen dialogen worden geschreven. De scenarist concentreert zich op de kernpunten van de structuur, van de plot. Het maken van een goede synopsis is bepalend voor de financiering van de film, zodat het voor de scenarioschrijver en voor alle betrokkenen van de productie van groot belang is om een zo aantrekkelijk mogelijke synopsis af te leveren. Pas als het licht op groen is gezet – dus als het scenario voldoende potentieel heeft – wordt overgegaan naar de volgende fase van het scenario, het maken van een zogenaamd treatment, dat een verdere schriftelijke uitwerking is van de synopsis.’, aldus Patrick Cattrysse

De laatste stap is het schrijven van het script. Met het script in de hand kan je de hele film oplezen. Van camerabewegingen, tot locaties en de letterlijke gesprekken.

Script

Zie je nu wel? Niet zo moeilijk. We onthouden dus: premisse is één zin, synopsis is 2 bladzijden, script is het hele scenario uitgeschreven.

Zullen ze straks zeker ook nog om een storyboard gaan vragen…

Rock on, you Animal!

Mooi zeg, zitten we midden in de lessen verkooptechniek, valt het nieuwe Bax magazine in de bus.
En guess what? Dit staat vol met klassiek geschreven ‘wervende teksten’. Deze bijvoorbeeld:

20131120-203228.jpg
Mooi om te zien dat het niet alleen om de producteigenschappen gaat, maar dat de Unique Selling Proposition ook is dat je gaat drummen als Keith Moon. Daarnaast is het natuurlijk geen gewone drum, maar één met een volle sound en een krachtige attack.

Naast hun eigen teksten staan er ook tal van mooie advertenties in het blad die strak volgens het AIDA principe zijn opgebouwd. Door het slim inzetten van ‘art & copy’ word je verleid om door te lezen. ‘Designed for sound, engineered for life’ ondersteund door goede productfotografie. Nieuwsgierig? Dan kom je meer te weten over drie Jabra producten, die allemaal weer eigen slogans hebben. Een slim opgezette mini advertentie binnen de advertentie. Wanneer je helemaal klaar bent om nog meer over het product te weten of je wilt het gewoon lekker liken, is er natuurlijk een effectieve call-to-action om je dichterbij dat conversie moment te krijgen.

Namens GLR Mediamanagement bedank ik hier Bax-shop dan ook hartelijk voor deze mooie les verkoopteksten schrijven.

Wil je nog meer mooie voorbeelden zien (of een kekke Ukalele kopen) lees dan hier het hele magazine.

20131120-205132.jpg

Speltip 1…

Bereid je goed voor op onderhandelingen, bedenk vooraf wat je (minimaal) wilt bereiken.

Onderhandelen is zo oud als de mensheid. Het begon bij Eva, de slang en de appel van de boom van kennis van goed en kwaad. Het is lang geleden, onderhandelliteratuur hadden ze nog niet, dus het is de eerste vrouw misschien niet aan te rekenen dat ze bijna alle onderhandelvoorschriften met voeten trad. Ze verscheen onvoorbereid ter plekke, liet zich overbluffen door een slang, had geen plan B en verkoos behoeftes op korte termijn boven belangen op langere termijn (= de rest van de geschiedenis).

Onderhandelen is een spel, met eigen regels, een spel om de macht dat gepaard gaat met listigheid, schijnbewegingen en trucjes, een gevecht met winnaars en verliezers. Zo staat geschreven in de onderhandelliteratuur, waarmee je inmiddels
een boekenkast vult, en zo staat het ook in De Dirty Tricks van het onderhandelen van onderhandeldeskundige George van Houtem (“Ontdek de regels van het spel en verbeter je machtspositie”).

“Als onderhandelaar moet je streven naar een win-winaanpak,” schrijft Van Houtem. “Dit is een nobel streven, maar in de praktijk loop je het risico er bekaaid vanaf te komen omdat de tegenpartij de regels aan zijn laars lapt en zijn eigen belangen en resultaten vooropstelt. Terwijl jij stap vier van een beproefde strategie introduceert, word je onderuit gehaald door een dirty trick van de tegenpartij.”Hou bij onderhandelingen niet alleen rekening met de regels, maar ook met de ongeschreven wetten, adviseert Van Houtem. Zorg ervoor dat je een dirty trick herkent als hij voorbij komt. “Voor je het weet, sta je met lege handen op de gang.”

Download alle 15 tips als handig PDFje.

Of lees je het liever bij Management Team op het blog (zodat je lekker kan doorklikken en leren) klik dan hier.

Social media in Nederland

In de lessen mmm22 onderzoeken studenten hoe ze social media in kunnen zetten bij een campagne voor een (nieuw) product. Bij het vergelijken van de diverse sociale netwerken bekijken ze de overeenkomsten/ verschillen met betrekking tot de doelgroepen en gebruikersgroepen binnen een netwerk en tussen de netwerken onderling.

Newcom doet onderzoek naar het gebruik van sociale media in Nederland. Op hun website staat deze presentatie: